Societats

· Constitució de societats.

· Elaboració / modificació d’estatuts.

· Registre de beneficiaris efectius.

· Inscripció de l’òrgan de control i representant davant la UIFAND.

· Dissolució / Liquidació de societats.

· Sol·licitud de documents prop del Registre de Societats Mercantils.

× Com et podem ajudar?