Jurídic

Gestions administratives en l’àmbit jurídic

· Ordre judicial de pagament.

· Demanda de mínima quantia.

· Al·legacions i recursos.

· Contractes privats en general.

· Sol·licitud d’execució de sentències prop del Saig.

· Conveni regulador privat d’unió estable de parella.

· Petició de documents judicials.

× Com et podem ajudar?